Želim započeti / poboljšati poslovanje. Kako mi Bones može pomoći?

čitanja

Nove mjere samozapošljavanja [infografika]

By Nenad Kostic

Hrvatski zavod za zapošljavanje od 1. srpnja nastavio je s mjerom aktivne politike samozapošljavanja. Da podsjetimo ta ista mjera privremeno je obustavljena 20. ožujka zbog nastale situacije pandemije COVID-19.

Ipak, uvjeti za dobivanje potpore su izmijenjeni. Neki će biti neugodno iznenađeni, dok drugi mogu vidjeti priliku u dužem i više olakšanom postupku pokretanja posla. Izmjene za dodjelu potpora, kako su napisali u HZZ-u, napravljene su u cilju kvalitetnog odabira korisnika potpore koji zaista žele ići u poduzetništvo te zbog boljeg iskorištavanja sredstava potpore.

Preuzmite poslovni plan

U infografici koja slijedi navesti ćemo koje su djelatnosti ostale zakinute i kako su se promijenili kriteriji za dodjelu potpore. No, prvo krenimo s osnovnim:

Infografika 1 samozaposljavanje

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine korisnika i to u maksimalnim iznosima od 75.000,00 – 100.000,00 kn ovisno o djelatnosti. Tako na primjer poticaji do 100.000,00 kuna mogu se dodijeliti subjektima koji su registrirali djelatnost po NKD-u u slijedećim područjima:

 • (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
 • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

Za obje skupine korisnika moguće je odobriti i dodatnih 10.000 kn za jedan poslovni subjekt, ukoliko se potpora za samozapošljavanje kombinira s osposobljavanjem na radnom mjestu.

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti u manjem iznosu od traženog ukoliko se radi o djelatnostima koje ne zahtijevaju visoka početna ulaganja.

Kako smo napomenuli u uvodnom dijelu neke djelatnosti smatraju se neprihvatljivima za financiranje. Iznos potpore sada je predviđen za djelatnosti koje su visoko radno intenzivne i nedostajuće na tržištu poput prerađivačke industrije i svih djelatnosti u građevinarstvu. Donosimo pregled djelatnosti koje su neprihvatljive za financiranje.

Djelatnosti po NKD-u koje nisu prihvatljive za financiranje:

 • (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03)
 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji
 • raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva)(K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66)
 • (L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68)
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti)
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti:
  • 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup
  • 78 Djelatnosti zapošljavanja
  • 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti
 • Sve djelatnosti sezonskog karaktera te djelatnosti vezane isključivo uz turističku sezonu

 

Sljedeća velika izmjena je kriterij visine potpore. Do sada je iznos potpore bio regionalnog karaktera. Pravo na maksimalni iznos potpore imali su poslovni subjekti iz nerazvijenih dijelova zemlje. Sada se to regulira kroz obrazac ocjenjivanja. Tu je postignuto dodatno vrednovanje projekata koji dolaze iz najnerazvijenijih jedinica lokalne samouprave.

Pored potpora koje se nude za pokretanje vlastitog posla,
dobro je znati što vas dalje čeka.

email vodic samozaposljavanje banner

Sustavi bodovanja

Svaki zahtjev se ocjenjuje po principu bodovanja na način da su različitim elementima pridruženi unaprijed određeni rasponi bodova. Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 26, dok je bodovni prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva:

 • 16 bodova - za podnositelje zahtjeva koji imaju prebivalište te planiraju sjedište budućeg poslovnog subjekta u jednoj od jedinica lokalne samouprave koja prema indeksu razvijenosti spada u I, II, III ili IV skupinu.
 • 18 bodova – za sve ostale podnositelje zahtjeva

Elementi za ocjenjivanje zahtjeva su sljedeći:

 • Radno iskustvo u djelatnosti iz poslovnog plana
 • Obrazovanje i/ili dodatne edukacije u djelatnosti iz poslovnog plana
 • Duljina prijave u evidenciju
 • Suradnja sa Zavodom
 • Prethodno poduzetničko iskustvo
 • Popunjenost poslovnog plana
 • Priložene ponude/predračuni uz Troškovnik
 • Povezani poslovni subjekti
 • Procjena prihoda i troškova
 • Dodatne prednosti/nedostaci s obzirom na lokalno tržište: održivost, konkurentnost, inovativnost, suficitarniost.

Ako ste zainteresirani za prijavu na ovaj natječaj, prijavni formular preuzmite ovdje.

 

Tko kao osoba ne može ostvariti potporu?

Osim definiranih djelatnosti koje nemaju pravo na dobivanje potpore, regulirana su i pravila tko ne može biti podnositelj zahtjeva za financiranje.

 

Tko ne može dobiti potporu za samozapošljavanje?

 • Osobe koje imaju ovrhu po privatnim računima, a otvaraju obrt, samostalnu djelatnost ili slobodnu profesiju ­
 • Osobe koje su bile zaposlene u poslovnom subjektu koji žele preuzeti uz potporu, unatrag 12 mjeseci od podnošenja zahtjeva, ­
 • Osobe čiji je prethodni poslovni subjekt zatvoren ili su prestali biti vlasnici istog unazad 12 mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva, osobe koje su obavljale samostalnu djelatnost te članovi zadruga -
 • Osobe kojima je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže potporu, ukoliko u međuvremenu nisu postale dugotrajno nezaposlene osobe, potpora se neće odobriti. Dugotrajnom nezaposlenošću smatra se radna neaktivnost od 12 mjeseci i više, bez obzira je li osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih ili ne. ­
 • Osobe koje su već jednom koristile potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore.
 • Osobe koje namjeravaju preuzeti poslovni subjekt/postojeće poslovanje kroz novi subjekt od člana obitelji.

 

Potpora se može kombinirati

Uz prijavu na postojeću potporu za pokretanje poduzetništva možete se naknadno još prijaviti i na druge programe aktivnih mjera zapošljavanja. To su:

 • Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo
 • Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (30+)

 

Zaključak 

Dobivanje potpora za samozapošljavanje veliki je izazov. Uvjeti su popravljeni na način da iskažete spremnost održavanja vlastitog biznisa. Ovo je velika prilika da započnete živjeti svoj san. Put možda neće biti lagan, no vaša ustrajnost sigurno će biti nagrađena, a sredstva opravdana.

Preuzmite poslovni plan


Tagovi: samozapošljavanje, potpore

Pripremite se za poslovni uspjeh!

Iako ste na samome početku, svijet to ne treba znati. Dajemo svoj mali doprinos kao smjernicu otkuda početi i kamo krenuti.

Knjiga_model_biznis_plan_2